Reforma veřejné správy - přehled důležitých dokumentů

Veřejná správa - sousloví, které je zejména v poslední době často skloňováno. Důvodem je její reforma. Snažíme se jejím prostřednictvím vytvořit fungující systém veřejných orgánů, které by svoji činnost vykonávaly na úrovni a efektivně. Není to jednoduché. Pryč jsou časy, kdy byl stát jediným nositelem veřejné správy. Úkoly, které dříve monopolně vykonával, byly a jsou delegovány na jiné nositele veřejné správy, mezi nimiž zvláštní místo zaujímají samosprávné svazky.

S ne příliš velkou nadsázkou se dá říci, že v oblasti veřejné správy prožíváme historické momenty. Před několika měsíci jsme si zvolili svá první krajská zastupitelstva - vrcholný orgán krajské samosprávy. Reforma, jejíž podstatou je decentralizace a dekoncentrace státní správy, tedy přenášení pravomocí, ze zpravidla ústředních orgánů státní správy, na samosprávné subjekty, případně na dekoncentráty. Důvod je jednoznačný - přiblížit veřejnou správu občanovi, kvůli kterému tu je.

Platí téměř jako zásada, že teorie je trochu jiná než praxe. Platí to i o reformě. Oběma aspekty reformy veřejné správy je hodné se zabývat. Teorie byla vypracována vládou (především Ministerstvem vnitra), je postavena na zákonech přijatých Parlamentem. Realita je o něco méně idylická. Na tomto místě vám přinášíme odkazy na důležité dokumenty. V nich lze vyčíst, jak by reforma měla probíhat. Časem na stránkách Správního práva přibude rubrika věnovaná reálným aspektům, dopadům současných změn.

Ministerstvo vnitra na svém serveru zveřejnilo následující dokumenty:

Vláda vydává informační zprávy o postupu prací na reformě veřejné správy:

Všechny dokumenty jsou k dispozici na serveru Ministerstva vnitra v rubrice Reforma veřejné správy.


Název rubriky - Správní pr. - studenti
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.3.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 5.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jan Knapík

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů