Problematika podání ve správním řízení - judikát
      Judikát se dotýká problematiky podání ve správním řízení a přesného označení účastníka. Jde o případ Krajského soudu v Brně, pod čj. 29 Ca 430/95 - 12. Ve Sbírce rozhodnutí správních vyšel pod číslem 190. Jde o případ, ve kterém proti sobě stojí Božena H. jako žalobce a na druhé straně Okresní pozemkový úřad v Třebíči jako žalovaný.
Vztah obecného a speciálního právního předpisu - judikát
      Judikát se věnuje problematice vztahu obecného právního předpisu a právního předpisu speciálního. Jde o rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 22 Ca 230/97. Jako judikát byl vydán pod číslem 212 (Sbírka rozhodnutí správních).
Zásada hospodárnosti ve správním řízení - judikát
      Níže uvedený judikát se věnuje především zásadě hospodárnosti správního řízení, jak je vyjádřena v § 3 odst. 2 správního řádu.
Základní pravidla správního řízení - judikát
      Předkládaný judikát se věnuje především základním pravidlům správního řízení, tedy tomu, čemu teorie říká zásady správního řízení. Jde o rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24.června 1994 a jako judikát byl označen číslem 226 (Sbírka rozhodnutí správních).

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů