Poslanecká sněmovna se vyjádřila k reformě správního soudnictví

Na půdě Poslanecké sněmovny došlo k rozpravě o budoucnosti správního soudnictví. Poslanci se snažili najít společnou řeč nad třemi modely uspořádání správního soudnictví.

Například ústavní právník Zdeněk Koudelka (ČSSD) a s ním někteří další poslanci prosazovali variantu, podle níž by správní soudnictví zajišťovaly obecné soudy spolu s Nejvyšším soudem. Jiní poslanci prosazovali model, v němž by Nejvyšší správní soud působil jako vrcholný orgán samostatné soustavy správních soudů. Při hlasování však potřebnou většinu hlasů (105:9) získal model, který předpokládá, že výkon správního soudnictví by měl v budoucnu zajišťovat nově zřízený Nejvyšší správní soud spolu se soudy obecnými. Rozhodl přitom názor, že takto přijatá koncepce umožňuje v budoucnosti přejít na personálně i materiálně nejnáročnější model – také diskutovaný - samostatných správních soudů v čele s Nejvyšším správním soudem.

Stenozáznam z jednání Poslanecké sněmovny.


Název rubriky - Správní pr. - studenti
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 29.1.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Jan Knapík
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů